VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu fotoğraflarına ulaşmak tıklayınız.

VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu bildiri özetleri kitapçığı yayınlanmıştır. Bağlantıya tıklayarak bildiri özetlerine ulaşabilirsiniz.

“Su ve Sucul Yaşam” Fotoğraf Yarışması Dereceye giren fotoğrafları görmek için tıklayınız.

VIII. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

 

27-29 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün ev sahipliğinde VIII. Ulusal Limnoloji Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma davet edilen 3 çağrılı konuşmacı (Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ, Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN ve Dr. Rüstem KELEŞ) kendi alanlarındaki değerli bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar. Ayrıca “Limnolojide İz Bırakanlar” bölümünde Emekli Öğr. Üy. Dr. Erol KESİCİ “Suyun Sorunları” başlıklı sunumu ile Türkiye Gölleri’nde mevcut su ve çevre sorunlarını dile getirmiştir.

Sempozyum teması “Biyoçeşitlilik, İklim ve Gelecek” başlığı altında 23 üniversite, 1 kurum, 1 Araştırma Enstitüsü ve dışarıdan katılımcılar ile toplamda 26 sözlü ve 22 poster sunumu yapılmıştır. Bununla birlikte sempozyumda ilk defa gerçekleşen “Limnoloji’de İstatistiksel Yöntemler” çalıştayı Limnoloji Derneği’nin katkıları ile gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumda ilk defa olmak üzere “Su ve Sucul Yaşam” adlı, ödüllü fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Toplamda 8 katılımcı tarafından 41 fotoğraf değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora en iyi poster ve sözlü sunum ödülleri ile teşvik ödülleri verilmiştir.

Başarılı TV programları nedeni ile Limnoloji Derneği Yönetim Kurulu tarafından Sayın Güven İSLAMOĞLU’na “Su ve Çevre Hizmet Ödülü” verilmiştir.

Sempozyum süresi içerisinde göl sorunları, çevre kirliliği, yabancı türlerin taşınımı, toksik alg genomları, balık ölümleri, ekotoksikoloji, biyoçeşitlilik, tür ve çeşitlilik kaybı, iklim değişimleri ve yönetimsel eksiklik konuları üzerinde duruldu. Ayrıca su ve sucul habitatların önemine vurgu yapılarak eğitimsel faaliyetlerin daha da artış göstermesi gerektiği önerildi. Gelecekte yapılması planlanan sempozyumun yine Ulusal düzeyde olması gerektiği konusu dile getirildi.

Öneri olarak bundan sonraki sempozyumlarda sunulacak çalışmaların mümkünse bir bütünlük içerisinde sunulması ve güncel taksonomik ve sistematik çalışmaların modern teknik ve yöntemlerle devam etmesi gerektiği açıklanmıştır.

Back to Top